Комунальні підприємтва

“Добробут”

Повна назва: Комунальне підприємство “Добробут” Іллінецької міської ради Вінницької області.
Адреса: 22700, Вінницька обл., м.Іллінці, вул. Пестеля, 28.
Телефон: (04345) 2-11-34
 
Підприємство створено з метою:
– ведення господарської діяльності і надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері організації та підтримання благоустрою;
– здійснення заходів, які забезпечують дотримання юридичними та фізичними особами правил благоустрою у м.Іллінці;
– здійснення комерційної діяльності для отримання прибутків та поповнення міського бюджету.

Предметом діяльності підприємства є:
– підготовка на договірних засадах пакету документів, необхідних для офрмлення ордерів та їх продовження, на виконання будь-яких земляних та монтажних робіт, в т.ч. з розміщення малих архітектурних форм (МАФ), благоустрою територій та окремих ділянок, прокладання, ремонту інженерних мереж, ремонту будівель і споруд, тимчасове порушення існуючого благоустрою та його відновлення.
– супровід ордерів за заявками для надання консультацій щодо дотримання умов дії цих ордерів.
– визначення якості вихідних матеріалів, виготовлених сумішей та виробів для дорожніх робіт та покриттів, щільності зворотних засипок розриттів, а також якості виконання дорожніх та інших  робіт.
– проведення експертного нагляду за технічним станом будівель і споруд обєктів виробничої і соціальної інфраструктури державної, комунальної та інших форм власності.
– обстеження будівель, споруд, їх фрагментів, конструктивних елементів та інженерного обладнання з усіх технічних питань, що виникають в процесі експлуатації.
– демонтаж, перевезення та зберігання безхазяйного майна (кіосків, павільйонів, гаражів, рекламоносіїв, залишків будівельних матеріалів, автомобілів та ін.) та самовільно розміщених обєктів, що порушують правила благоустрою міста.
– надання автотранспортних послуг легковим і вантажним автотранспортом та спеціальними механізмами.
– систематизація, автоматизація, компютерна обробка, зберігання інформації з питань благоустрою.
– надання методичної, консультативної та іншої допомоги підприємствам, установам, організаціям з питань утримання територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей, забезпечення благоустрою.
– виконання ремонтних та будівельних робіт, знесення аварійних та інших обєктів.
– проектування та виконання робіт з благоустрою.
– вивіз та переробка сміття і твердих побутових відходів.
– виготовлення та продаж столярних виробів та елементів благоустрою.
– послуги електрика.
– здавання під найм нерухомого майна.
– оброблення металу.
– ритуальні послуги.
– санітарно-технічні роботи.
– асанізація, прибирання вулиць сміття та очищення інших територій.

Директором  КП “Добробут” є Вишневський Юрій Віталійович
Народився 22 червня 1990 року. В 2013 році закінчив Вінницький національний аграрний університет.
З вересня 2017 року працює на посаді директора КП “Добробут”.