Комунальні підприємтва

"Добробут"

 
Повна назва: Комунальне підприємство "Добробут" Іллінецької міської ради Вінницької області.
 
Адреса: 22700, Вінницька обл, м.Іллінці, вул. Пестеля, 28.
 
Телефон: (04345) 2-11-34
 
Підприємство створено з метою:
- ведення господарської діяльності і надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері організації та підтримання благоустрою;
- здійснення заходів, які забезпечують дотримання юридичними та фізичними особами правил благоустрою у м.Іллінці;
- здійснення комерційної діяльності для отримання прибутків та поповнення міського бюджету.

Предметом діяльності підприємства є:
- підготовка на договірних засадах пакету документів, необхідних для офрмлення ордерів та їх продовження, на виконання будь-яких земляних та монтажних робіт, в т.ч. з розміщення малих архітектурних форм (МАФ), благоустрою територій та окремих ділянок, прокладання, ремонту інженерних мереж, ремонту будівель і споруд, тимчасове порушення існуючого благоустрою та його відновлення.
- супровід ордерів за заявками для надання консультацій щодо дотримання умов дії цих ордерів.
- визначення якості вихідних матеріалів, виготовлених сумішей та виробів для дорожніх робіт та покриттів, щільності зворотних засипок розриттів, а також якості виконання дорожніх та інших  робіт.
- проведення експертного нагляду за технічним станом будівель і споруд обєктів виробничої і соціальної інфраструктури державної, комунальної та інших форм власності.
- обстеження будівель, споруд, їх фрагментів, конструктивних елементів та інженерного обладнання з усіх технічних питань, що виникають в процесі експлуатації.
- демонтаж, перевезення та зберігання безхазяйного майна (кіосків, павільйонів, гаражів, рекламоносіїв, залишків будівельних матеріалів, автомобілів та ін.) та самовільно розміщених обєктів, що порушують правила благоустрою міста.
- надання автотранспортних послуг легковим і вантажним автотранспортом та спеціальними механізмами.
- систематизація, автоматизація, компютерна обробка, зберігання інформації з питань благоустрою.
- надання методичної, консультативної та іншої допомоги підприємствам, установам, організаціям з питань утримання територій, будівель, споруд, інженерних мереж, транспортних магістралей, забезпечення благоустрою.
- виконання ремонтних та будівельних робіт, знесення аварійних та інших обєктів.
- проектування та виконання робіт з благоустрою.
- вивіз та переробка сміття і твердих побутових відходів.
- виготовлення та продаж столярних виробів та елементів благоустрою.
- послуги електрика.
- здавання під найм нерухомого майна.
- оброблення металу.
- ритуальні послуги.
- санітарно-технічні роботи.
- асанізація, прибирання вулиць сміття та очищення інших територій.

Директором  КП "Добробут" є  Гетьман Денис Володимирович.
Народився 29 липня 1984 року. Закінчив Європейський університет. На даний час навчається у Міжнародній академії управління персоналом.
З серпня 2020 року працює на посаді директора комунального підприємства "Добробут" міської ради.