Верховна рада уточнила статус та повноваження старост сіл та селищ

Верховна рада уточнила статус та повноваження старост сіл та селищ
     Рада України прийняла законопроект № 1707-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища)» . Про це повідомило інформаційне управління Апарату ВРУ.

     За законопроект проголосував 271 народний депутат.

   Автори законопроекту зазначають, що запровадження інститут старост передбачене прийнятим Верховною Радою України Законом  «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Згідно з перехідними положеннями цього Закону з метою визначення законодавчих основ статусу старости були внесені певні зміни в базовий Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

     «В той же час вже перший досвід становлення інституту старост виявив низку прогалин та колізій в чинному законодавстві України, що негативно впливає на поширення процесу децентралізації, формування спроможних територіальних громад», – зазначено у пояснювальній записці. Зокрема, на практиці виникають проблемні питання щодо обрання старости та територіальних аспектів його діяльності, кола повноважень старости та гарантій його діяльності. На порядок денний постає також і питання щодо відповідальності старости, його підзвітності та підконтрольності.

     Відтак законопроект № 1707-VIII впроваджує посаду старости у селах, селищах, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (крім сіл, селищ, які визначені адміністративним центром об’єднаної громади). При цьому, з метою визначення просторових меж діяльності старости пропонується ввести в чинне законодавство України поняття «старостинський округ», межі якого визначаються сільською, селищною, міською радою об’єднаної громади.

   Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування і обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

      Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

    Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених цим Законом.

     Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою.

   Староста не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Нормативним актом передбачено:

     – поширення на старосту гарантій діяльності депутатів місцевих рад, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад;

     – встановлення підстав та порядку дострокового припинення повноважень старости;

     – поширення на старост положень Закону України «Про запобігання корупції» в частині звільнення від проведення спеціальної перевірки;

     – врегулювання питань статусу старости як посадової особи місцевого самоврядування.

Повноваження старости затверджуються в таких основних сферах:

– представлення та захист прав і законних інтересів жителів сіл, селищ в межах старостинського округу;

– сприяння у здійсненні повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, їх посадових осіб, депутатів місцевої ради в межах старостинського округу;

– моніторинг стану виконання на території старостинського округу рішень органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади, розпоряджень їх посадових осіб;

– моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, станом правопорядку, а також за станом дотримання прав і законних інтересів жителів сіл, селищ відповідного старостинського округу у сфері  соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, реалізації їх права на працю, медичну допомогу;

– сприяння організації та діяльності органів самоорганізації населення, громадських організацій, використанню форм прямої демократії для вирішення питань місцевого значення.