Безпека працівника під час польових робіт

Під час проведення польових робіт хотілось би звернути увагу керівників сільськогосподарських підприємств, голів фермерських господарств, інженерів з охорони праці  щодо посилення профілактичної роботи з метою запобігання виробничому травматизму.

Польові роботи – напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Зокрема, у квітні-травні сільськогосподарськими підприємствами виконується приблизно третина річного обсягу польових та транспортних робіт. Також у цей час зростає, порівняно із зимовими місяцями, кількість працівників, зайнятих на ручних роботах, перш за все, на технологічному обслуговуванні та забезпеченні роботи посівних та інших машино-тракторних агрегатів.

Усе це об’єктивно збільшує вірогідність травматизму, особливо при недотриманні правил техніки безпеки та охорони праці.

Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають свої особливості. Здебільшого польові роботи виконуються на значній відстані від центральної садиби і тракторної бригади. Через це знижується контроль за безпекою працівників зі сторони адміністрації господарства. У цих умовах підвищується особиста відповідальність механізаторів за безпеку проведення робіт.

            Відповідальними особами за організацію охорони праці під час проведення польових робіт призначаються:

  • загалом по господарству – головний інженер, головний агроном;
  • по відділках, бригаді – керівник відділу, бригадири тракторно-польових бригад.

Ці особи повинні створити на кожному робочому місці, в кожному підрозділі умови праці відповідно до вимог чинного законодавства.

Найбільш поширеними причинами аварій і нещасних випадків під час експлуатації сільськогосподарської техніки є:

–  технічна несправність тракторів і сільськогосподарських машин;

–  порушення технологічного процесу;

– не проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці.

Одним із важливих профілактичних заходів є проведення попередніх та періодичних (під час трудової діяльності) медичних оглядів працівників певних категорій. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону праці» обов’язковим є медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також осіб віком до 21 року. Цей захід є важливий тим, що дає можливість визначити, чи придатний працівник за станом здоров’я виконувати ту чи іншу роботу, а також виявити на ранніх стадіях професійне захворювання у разі його виникнення.

Також до профілактичних заходів належать: забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, отримання дозволів на виконання робіт та застосування механізмів підвищеної небезпеки.

Життя і здоров’я, честь і гідність кожної людини в нашій країні згідно з Конституцією є найвищою соціальною цінністю. Тому кожен роботодавець як суб’єкт господарювання під час провадження своєї господарської діяльності повинен забезпечити реалізацію цього конституційного права кожним працівником. Адже від життя та здоров’я його  працівників залежить і економічне процвітання його підприємства.

Вик. А.З. Цявлюк (04330) 2-19-01

Іллінецьке відділення управління

ВД ФССУ у Вінницькій області

Leave a reply