До уваги співвласників багатоквартирних будинків!

1 липня 2015 року набрав чинності Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 року № 417-VIII (далі — Закон № 417).

Управління багатоквартирним будинком — це вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов’язків співвласників, пов’язаних із володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку (п. 8 ст. 1 Закону № 417).

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону № 417 визначені такі можливі форми управління багатоквартирним будинком за рішенням співвласників:

1) самостійно співвласниками;

2) усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю;

3) усі функції з управління може здійснювати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — ОСББ) чи асоціація об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі — асоціація ОСББ).

У разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.  У такому разі ціна і складові послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства (наказ Мінрегіонбуду №150 від13.06.2016 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку»).

Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому статтею 10 Закону № 417.

Протокол зборів співвласників з питань:

  • визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміну умов договору з управителем;
  • обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням,
  • затвердження управління багатоквартирним будинком у формі самостійного управління співвласниками,

складається не менш як у двох примірниках, один з яких зберігається в управителя, а другий передається на зберігання виконавчому комітету міської ради за місцем розташування багатоквартирного будинку, який розміщує результативну частину рішення, прийнятого зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті.

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради звертається до всіх співвласників багатоквартирних будинків ( відповідно до Закону №417 багатоквартирний будинок – житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири), що знаходяться на території Іллінецької міської ОТГ з проханням:

  1. Визначитися з формою управління спільним майном у багатоквартирному будинку, а саме:

         а) управління співвласниками; 

         б) управління управителем;

         в) управління ОСББ (АСББ).

  1. Надіслати до виконавчого комітету Іллінецької міської ради протоколи зборів співвласників багатоквартирного будинку з питань визначення форми управління спільним майном у багатоквартирному будинку.
  2. Якщо у багатоквартирному будинку не створено ОСББ (АСББ) та співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком, скликати збори співвласників багатоквартирного будинку та надіслати виконавчому комітету Іллінецької міської ради протоколи зборів  із проханням призначити управителя у їх будинку на конкурсних засадах.

    За роз’ясненнями звертатись в організаційно-юридичний відділ Іллінецької міської ради.

Leave a reply