Інформація про намір здійснити зміну тарифу на послуги, що надаються КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради

Інформація про намір здійснити зміну тарифу на послуги, що надаються КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради

КП «Трудовий архів» Іллінецької міської ради Вінницької області відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 року №130 «Про затвердження порядку інформування споживачів про намір зміни тарифу на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності» повідомляє про намір здійснити зміну тарифу на послуги що надаються архівом, доводить до відома споживачів ( населення) інформацію:

 Перелік платних послуг, що надає комунальне підприємство «Трудовий архів» Іллінецької міської ради

№ п/п

Найменування видів робіт (послуг)

Ціна, грн.

1

Виконання запиту (визначення фондів для перегляду, вивчення архівних документів, виявлення необхідних відомостей, видача архівної довідки чи витягу)

60,00

2

Оформлення анкети-заяви

10,00

3

Надання копій архівних документів одного аркуша

15,00

4

Приймання на тимчасове зберігання в архів документів з кадрових питань (особового складу) однієї одиниці зберігання з наступним періодичним опрацюванням справ (картонування, підшивання, підклеювання, нумерування аркушів, оформлення обкладинок)

60,00

5

Приймання на постійне зберігання в архів документів з кадрових питань (особового складу) однієї одиниці зберігання

25,00

Розрахунок вартості робіт (послуг)

6500,00 – середня місячна заробітна плата працівника архіву, який надає платні послуги, на 01. 01. 2022 року, грн.

21 – середня кількість робочих днів на місяць, дні.

Розрахунок погодинного заробітку працівника архіву:

(6500,00 грн. : 21 роб. днів) : 8 год. = 38,69 грн./год.

 

1. Виконання запиту (визначення фондів для перегляду, вивчення архівних документів, виявлення необхідних відомостей, видача архівної довідки чи витягу)

Середня норма часу для виконання запиту, хв – 65

Тарифна ставка виконавця робіт, грн. – (65х38,69):60=41,91грн.

Нарахування на заробітну плату, грн. – 41,91х22%=9,22 грн.

Витрати на канцтовари, грн. – 3,80 грн.

Інші витрати (світло, газ, вода, сміття) – 5,07 грн.

Собівартість послуги, грн. – 41,91+9,22+3,80+5,07=60,00 грн.

2. Оформлення анкети-заяви

Середня норма часу для оформлення анкети-заяви, хв. – 12

Тарифна ставка виконавця робіт, грн. – (12х41,91):60=8,38 грн.

Нарахування на заробітну плату, грн. – 8,38х22%=1,84 грн.

Витрати на канцтовари, грн. – 1,28 грн.

Собівартість послуги, грн. – 8,38+1,84+1,28=11,50 грн.

3. Надання копій архівних документів одного аркуша

Середня норма часу для виготовлення копій архівних документів, хв – 17

Тарифна ставка виконавця робіт, грн. – (17х41,91):60=11,87 грн.

Нарахування на заробітну плату, грн. – 11,87х22%=2,61 грн.

Витрати на канцтовари, грн. – 2,65 грн.

Собівартість послуги, грн. – 11,87+2,61+2,65=17,00 грн.

4. Приймання на тимчасове, депоноване зберігання в архів документів з кадрових питань (особового складу) однієї одиниці зберігання з наступним періодичним опрацюванням справ (картонування, підшивання, підклеювання, нумерування аркушів, оформлення обкладинок)

Середня норма часу для виконання послуги, хв. – 45

Тарифна ставка виконавця робіт, грн. – (45х41,91):60=31,43 грн.

Нарахування на заробітну плату, грн. – 31,43х22%=6,91грн.

Витрати на канцтовари, грн. – 27,33 грн.

Собівартість послуги, грн. –31,43+6,91+27,33=65,67 грн

5. Приймання на постійне зберігання в архів документів з кадрових питань (особового складу) однієї одиниці зберігання

Середня норма часу для виконання послуги, хв. – 25

Тарифна ставка виконавця робіт, грн. – (25х41,91):60=17,46 грн.

Нарахування на заробітну плату, грн. – 17,46х22%=3,84 грн.

Витрати на канцтовари, грн. – 3,70 грн.

Собівартість послуги, грн. –17,46+3,84+3,70=25,00 грн

№ п/п

Найменування видів робіт (послуг)

Ціна, грн.

пропонована

Ціна, грн.

діюча

1

Виконання запиту (визначення фондів для перегляду, вивчення архівних документів, виявлення необхідних відомостей, видача архівної довідки чи витягу)

60,00

36,00

2

Оформлення анкети-заяви

10,00

3,80

3

Надання копій архівних документів одного аркуша

15,00

4

Приймання на тимчасове (депоноване) зберігання в архів документів з кадрових питань (особового складу) однієї одиниці зберігання з наступним періодичним опрацюванням справ (картонування, підшивання, підклеювання, нумерування аркушів, оформлення обкладинок)

60,00

19,38

5

Приймання на постійне зберігання в архів документів з кадрових питань (особового складу) однієї одиниці зберігання

25,00

14,89

 

Обґрунтування коригування тарифу :

Причиною необхідності перегляду тарифу є зростання основних складових собівартості тарифу (заробітної плати та нарахування на заробітну плату ) крім того збільшились ціни на електроенергію, газопостачання, матеріали, та послуги, якими користується підприємство, що потребує додаткових фінансових ресурсів для їх придбання

 Через ріст витрат у підприємстві постійно бракує обігових коштів, що призводить до погіршення умов обслуговування населення та подовження термінів виконання соціальних запитів населення .

На підставі вище зазначеного з метою забезпечення належного рівня та своєчасного надання послуг необхідно переглянути чинні тарифи та привести їх у відповідність до економічно обґрунтованих витрат підприємства.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються з 28.01.2022 року по 16.02.2022 року включно :

на електронну адресу КП «Трудовий архів» Tryd.Arxiv@ukr.net

  • або за адресою КП «Трудовий архів» , вул.Соборна,19 м.Іллінці Вінницька обл. , 22700
Leave a reply