ХV Український муніципальний форум

У  рамках ХV Українського муніципального форуму відбувся День економічного розвитку українських міст, що  проводиться в рамках проекту «Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС)», який АМУ впроваджує спільно з Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади. Вінницьке РВ АМУ взяло активну участь у заході.

Директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Віталій Погосян виступив з доповіддю: «Ефективність навчання посадовців органів місцевого самоврядування (Досвід Вінницької міської ОТГ)». У ході свого виступу Віталій Валерійович наголосив, що одним з пріоритетів кадрової політики міської ради є створення умов для найбільш повного застосування професійної кваліфікації персоналу, самовдосконалення, розвитку ділової та творчої активності працівників. Фахівці міської ради постійно відвідують лекційні курси з актуальних питань розвитку місцевого самоврядування, закордонного досвіду по створенню інфраструктури геопросторових даних, діяльності центру вторинної правової допомоги, пенсійного забезпечення та пенсійного страхування, доступу до публічної інформації, особливостей ринку праці у місті Вінниця та роботи в команді.

Ладижинський міський голова Валерій Коломєйцев виступив з темою: «Розвиток інвестиційного потенціалу на прикладі м. Ладижин Вінницької області».  «Вінницька область на сучасному етапі розвитку зіткнулася з проблемою інвестування у сільське господарство для його динамічного розвитку. Активізація інвестиційної діяльності, по суті є вирішальною ланкою всієї економічної політики держави, оскільки лише на її основі можна реально подолати загальноекономічну кризу та здійснити структурну перебудову економіки країни та Вінницького регіону зокрема  Необхідно правильно розподіляти такі ресурси, як кошти, майно, людський ресурс та вірно розподіляти його в часі та просторі» – зазначив Валерій Іванович/

#ХVФорум #Вінницьке_РВ_АМУ #ПУЛЬС #АМУ #PULSE #USAID

Leave a reply