Неповнолітні у пробації. Їх права, свободи, гарантії

Неповнолітні у пробації. Їх права, свободи, гарантії

З  кожним  днем  права  людини  набувають  більшого  значення  і  отримують все ширшу підтримку. Утвердження забезпечення прав і свобод людини є пріоритетним напрямом діяльності будь-якої держави, в тому числі й України.

Історично  склалося  так,  що  фізично  найслабші  соціальні  групи  –  жінки  і діти  володіли  найменшим  числом  прав  і  свобод,  а  часом  терпіли  відверте  їх порушення,  не  в  змозі  захистити  себе.  Саме  тому,  захисту  прав  найслабших членів суспільства, зокрема дітей, які опинилися у складаних життєвих обставинах, необхідно приділити особливу увагу.  Дотримання прав дітей, які перебувають у конфлікті з законом характеризує позицію держави щодо міжнародних стандартів захисту прав людини.

Головна мета пробації, це забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення  засуджених,  запобігання  вчиненню  ними  повторних  кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності.

Безумовно,  всі  принципи  пробації  є  важливими  і  між  собою  нерозривно пов’язані,  але  дотримання  прав  людини  на  сьогодні  є  пріоритетним,  особливо коли мова йде про роботу з неповнолітніми.

Мінімальні  стандарти  провадження  у  справах  про  злочини  неповнолітніх сформульовані у Мінімальних стандартних правилах ООН, які стосуються здійснення правосуддя  щодо  неповнолітніх  (Пекінських  правилах  1984  р.). Відповідно  до  ст.  5  Пекінських  правил  цілі  правосуддя  щодо  неповнолітніх полягають у забезпеченні добробуту неповнолітнього і того, щоб будь-які заходи впливу на неповнолітнього правопорушника були завжди порівняні як з особливостями особистості, так і з обставинами правопорушення.

Пробація передбачає застосування різних реабілітаційних програм. Реалізація різних проєктів у сфері пробації за сприянням міжнародних партнерів, невпинно веде до зниження показників рецидивної злочинності серед неповнолітніх, які перебувають чи раніше перебували на обліку в уповноважених органах з питань пробації чи у центрах ювенальної пробації.

Leave a reply