Оголошено конкурс з визначення робочого органу з підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка»

Оголошено конкурс з визначення робочого органу з підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка»

[:ua]

   Іллінецька міська рада оголошує конкурс з визначення робочого органу з підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка», далі – Конкурс, який відбудеться 18.06.2019 року о 09.00 год.

        У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які мають кваліфікованих фахівців в галузі пасажирського автомобільного транспорту;  матеріальні ресурси та технології; досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

        Не допускаються до участі у Конкурсі підприємства  (організації),   які   надають  послуги  з  перевезень,  провадять  діяльність  на  ринку  транспортних  послуг,  пов’язану з наданням  послуг  з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних  перевізників.

УМОВИ КОНКУРСУ

з визначення робочого органу з підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів  на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка»

 1. Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, і застосовуються для визначення робочого органу – підприємства (організації) незалежно від форм власності, що буде залучене на конкурсних умовах за договором для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» (далі – Маршрут).

1.2. Ці Умови визначають процедуру проведення конкурсу і є обов’язковими для конкурсного комітету та претендентів на участь у конкурсі.

1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форм власності, яке спроможне забезпечити належну якість організації забезпечення  роботи і підготовки матеріалів для проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» (далі – конкурс).

1.4. Претендентами на участь у конкурсі можуть бути підприємства (організації) незалежно від форм власності (далі – претенденти).

1.5. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє його керівник або уповноважена особа на підставі належно оформленої довіреності.

1.6. У конкурсі можуть брати участь претенденти, які відповідають вимогам, установленим ст. 44 Закону України „Про автомобільний транспорт” , та цим Умовам.

1.7. Об’єктом конкурсу  є виконання функцій робочого органу з питань належного організаційного забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка», що організаційно забезпечить належне проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету, а саме:

– підготовка пропозицій щодо об’єктів та умов конкурсу;

– розміщення інформації про об’єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

– підготовка матеріалів для проведення конкурсу;

– підготовка інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

– аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

– виготовлення та підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між облдержадміністрацією та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу;

– доведення результатів конкурсу до відома претендентів;

– подання перевізникам–претендентам інформації про участь у конкурсі;

– технічне забезпечення конкурсу, оренда приміщень для його проведення.

1.8. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи – претенденти, які:

– визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства чи ліквідацію як суб’єкта господарювання в порядку, установленому чинним законодавством України;   

– подали для участі у конкурсі неправильно оформлені, не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію, документи;

– не мають фахівців та досвіду роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

– представляють інтереси окремих пасажирських перевізників (є заінтересованими перевізниками), надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг.

 1. Вимоги до претендентів

2.1. У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які мають:

1) кваліфікованих фахівців в галузі пасажирського автомобільного транспорту ;

2) матеріальні ресурси та технології;

3) досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

2.2. Не допускаються до участі у Конкурсі :

1) підприємства  (організації),   які   надають  послуги  з  перевезень,  провадять  діяльність  на  ринку  транспортних  послуг,  пов’язану з наданням  послуг  з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних  перевізників.

 1. Перелік документів, що подаються для участі в Конкурсі

 3.1. Для участі у Конкурсі претендент подає Комітетові з визначення робочого органу такі документи:

1) заяву на участь у Конкурсі за формою з додатком;

2) копії установчих документів;

3) документи, що підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:

– копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного;

– підтвердження наявності не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень (відомості про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень).

– відомості про чисельність працівників підприємства;

– відомості про матеріально-технічне забезпечення претендента, необхідне для виконання функцій робочого органу;

3.2. Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його назва, адреса з поміткою “Заява на участь у конкурсі з визначення робочого органу з підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка»”.

3.3. Документи приймаються за адресою: Іллінецька міська рада, 22700, м. Іллінці, вул. Соборна, 19.

Режим роботи: з понеділка по четвер – з 8-00 до 17-00, п’ятниця –  з 08-00 до 15-45. Перерва на обід – з 12-00 до 12-45. Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: 2-17-38, 067 369 23 86.

3.4. Документи, що надійшли для участі в Конкурсі після встановленого строку, не розглядаються.

 1. Додаткові умови

4.1. Про дату, час і місце проведення Конкурсу та про термін подання документів для участі у Конкурсі повідомляється на офіційному сайті Іллінецької міської ради www.illintsi.org.ua та в місцевих засобах масової інформації.

 1. Визначення переможця Конкурсу

5.1. Засідання Комітету з визначення робочого органу відбувається за участі усіх претендентів, у присутності яких розпечатуються конверти, оголошуються подані на конкурс пропозиції.

5.2. Претендентам надається право обґрунтування та доповнення запропонованих ними пропозицій.

5.3. У випадку відсутності претендента чи його уповноваженого представника Комітет з визначення робочого органу визначає переможця на підставі поданих претендентом документів в запечатаному конверті.

5.4. Переможцем Конкурсу визначається претендент, який найбільше відповідає цим Умовам.

5.5. Рішення Комітету з визначення робочого органу приймається на закритому засіданні за участі більше половини його членів шляхом відкритого голосування.

5.6. Рішення Комітету з визначення робочого органу оголошується в приміщенні, де проводився Конкурс, після запрошення усіх претендентів.

5.7. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

5.8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

5.9. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не  більш як на три роки.

 1. Фінансування проведення конкурсу

6.1. Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється Іллінецькою міскою радою за рахунок коштів місцевого бюджету Іллінецької міської ОТГ.

 1. 7. Прикінцеві положення

7.1. Спори, що виникають за результатами Конкурсу, вирішуються в установленому чинним законодавством порядку.

 

______________________________________

[:en]

Іллінецька міська рада оголошує конкурс з визначення робочого органу з підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка», далі – Конкурс, який відбудеться 18.06.2019 року о 09.00 год.

        У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які мають кваліфікованих фахівців в галузі пасажирського автомобільного транспорту;  матеріальні ресурси та технології; досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

        Не допускаються до участі у Конкурсі підприємства  (організації),   які   надають  послуги  з  перевезень,  провадять  діяльність  на  ринку  транспортних  послуг,  пов’язану з наданням  послуг  з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних  перевізників.

УМОВИ КОНКУРСУ

з визначення робочого органу з підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів  на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка»

 1. Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, і застосовуються для визначення робочого органу – підприємства (організації) незалежно від форм власності, що буде залучене на конкурсних умовах за договором для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» (далі – Маршрут).

1.2. Ці Умови визначають процедуру проведення конкурсу і є обов’язковими для конкурсного комітету та претендентів на участь у конкурсі.

1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах підприємства (організації) незалежно від форм власності, яке спроможне забезпечити належну якість організації забезпечення  роботи і підготовки матеріалів для проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» (далі – конкурс).

1.4. Претендентами на участь у конкурсі можуть бути підприємства (організації) незалежно від форм власності (далі – претенденти).

1.5. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє його керівник або уповноважена особа на підставі належно оформленої довіреності.

1.6. У конкурсі можуть брати участь претенденти, які відповідають вимогам, установленим ст. 44 Закону України „Про автомобільний транспорт” , та цим Умовам.

1.7. Об’єктом конкурсу  є виконання функцій робочого органу з питань належного організаційного забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка», що організаційно забезпечить належне проведення засідань постійно діючого конкурсного комітету, а саме:

– підготовка пропозицій щодо об’єктів та умов конкурсу;

– розміщення інформації про об’єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

– підготовка матеріалів для проведення конкурсу;

– підготовка інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету;

– аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

– виготовлення та підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між облдержадміністрацією та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу;

– доведення результатів конкурсу до відома претендентів;

– подання перевізникам–претендентам інформації про участь у конкурсі;

– технічне забезпечення конкурсу, оренда приміщень для його проведення.

1.8. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи – претенденти, які:

– визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства чи ліквідацію як суб’єкта господарювання в порядку, установленому чинним законодавством України;   

– подали для участі у конкурсі неправильно оформлені, не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію, документи;

– не мають фахівців та досвіду роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

– представляють інтереси окремих пасажирських перевізників (є заінтересованими перевізниками), надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг.

 1. Вимоги до претендентів

2.1. У Конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які мають:

1) кваліфікованих фахівців в галузі пасажирського автомобільного транспорту ;

2) матеріальні ресурси та технології;

3) досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

2.2. Не допускаються до участі у Конкурсі :

1) підприємства  (організації),   які   надають  послуги  з  перевезень,  провадять  діяльність  на  ринку  транспортних  послуг,  пов’язану з наданням  послуг  з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних  перевізників.

 1. Перелік документів, що подаються для участі в Конкурсі

 3.1. Для участі у Конкурсі претендент подає Комітетові з визначення робочого органу такі документи:

1) заяву на участь у Конкурсі за формою з додатком;

2) копії установчих документів;

3) документи, що підтверджують відповідність підприємства (організації) кваліфікаційним вимогам:

– копії документів, що засвідчують кваліфікацію фахівців у галузі пасажирського автомобільного;

– підтвердження наявності не менше як трирічного досвіду роботи з питань організації пасажирських перевезень (відомості про досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень).

– відомості про чисельність працівників підприємства;

– відомості про матеріально-технічне забезпечення претендента, необхідне для виконання функцій робочого органу;

3.2. Претендент подає документи у конверті, на якому зазначається його назва, адреса з поміткою “Заява на участь у конкурсі з визначення робочого органу з підготовки та проведення конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка»”.

3.3. Документи приймаються за адресою: Іллінецька міська рада, 22700, м. Іллінці, вул. Соборна, 19.

Режим роботи: з понеділка по четвер – з 8-00 до 17-00, п’ятниця –  з 08-00 до 15-45. Перерва на обід – з 12-00 до 12-45. Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: 2-17-38, 067 369 23 86.

3.4. Документи, що надійшли для участі в Конкурсі після встановленого строку, не розглядаються.

 1. Додаткові умови

4.1. Про дату, час і місце проведення Конкурсу та про термін подання документів для участі у Конкурсі повідомляється на офіційному сайті Іллінецької міської ради www.illintsi.org.ua та в місцевих засобах масової інформації.

 1. Визначення переможця Конкурсу

5.1. Засідання Комітету з визначення робочого органу відбувається за участі усіх претендентів, у присутності яких розпечатуються конверти, оголошуються подані на конкурс пропозиції.

5.2. Претендентам надається право обґрунтування та доповнення запропонованих ними пропозицій.

5.3. У випадку відсутності претендента чи його уповноваженого представника Комітет з визначення робочого органу визначає переможця на підставі поданих претендентом документів в запечатаному конверті.

5.4. Переможцем Конкурсу визначається претендент, який найбільше відповідає цим Умовам.

5.5. Рішення Комітету з визначення робочого органу приймається на закритому засіданні за участі більше половини його членів шляхом відкритого голосування.

5.6. Рішення Комітету з визначення робочого органу оголошується в приміщенні, де проводився Конкурс, після запрошення усіх претендентів.

5.7. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

5.8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

5.9. Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не  більш як на три роки.

 1. Фінансування проведення конкурсу

6.1. Фінансування підготовки та проведення конкурсу здійснюється Іллінецькою міскою радою за рахунок коштів місцевого бюджету Іллінецької міської ОТГ.

 1. 7. Прикінцеві положення

7.1. Спори, що виникають за результатами Конкурсу, вирішуються в установленому чинним законодавством порядку.

 

______________________________________

[:]

Leave a reply