Оперативна інформація станом на 12.00 07.03.2022 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 12.00 07.03.2022 щодо російського вторгнення
Триває дванадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
 
На Поліському напрямку російський окупант зосереджує основні зусилля на оточенні Києва. На основних напрямках відзначається зосередження в районі н.п. Гостомель до 2 БТГр; в районі н.п. Буча – до 3 БТГр, посилених танковими підрозділами; в районі н.п. Бородянка – до 2 БТГр; в районі н.п. Ситняки – до 2 БТГр.
На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприхованого терору спрямованого на місцеве населення.
 
Триває підготовка окупантів до наступу на Вишгород.
Також, ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу у напрямках: на н.п. Гостомель, Ірпінь, Стоянка.
 
На Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу двох загальновійськових армій та танкової дивізії Центрального воєнного округу, основні зусилля зосередив на напрямках: н.п. Бровари – до 2 БТГр; в районах н.п. Семенівка, Мена, Бобровиця – до 3 БТГр; н.п. Бориспіль – до 4 БТГр.
 
Російський загарбник намагається забезпечити тактичну перевагу в Броварському і Бориспільському районах. Окупанти здійснюють спроби встановити контроль над Черніговом та зосереджують підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу біля його південних околиць.
 
Намагаються здійснити підготовку до наступу на Суми.
На Слобожанському напрямку противник силами підрозділів танкової армії, двох загальновійськових армій та армійського корпусу намагається продовжити наступ у напрямку на Дніпро.
 
Основні зусилля зосереджує на напрямках Канева, Дніпра та Сєверодонецька. Здійснює перегрупування для продовження наступу на визначених напрямках з метою взяття під контроль Канівської ГЕС.
 
На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя, з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Незважаючи на великі втрати, просувається у напрямку Волновахи.
 
Окупанти здійснювали неодноразові спроби прорвати оборону в районі н.п. Старомлинівка, а також захопити н.п. Зачатівка, проте понесли значні втрати та відійшли в район н.п. Любимівка.
 
Одночасно ворог намагається прорвати оборону міста в районах зах. околиці Маріуполь, Старий Крим. Успіху не має.
 
На Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує рубежі в Херсонській області. Основні зусилля зосереджує на напрямках: Миколаїв – до 2 БТГр, Вознесенськ – до 2 БТГр, Білгород-Дністровський – до БТГр, Запоріжжя – до 4 БТГр; Маріуполь – до 3 БТГр.
 
Противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на місто Запоріжжя. Терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі Мелітополь.
 
На Бессарабському напрямку противник активних дій не здійснює, але військовослужбовці оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.
Незважаючи на велику кількість військ окупанти мають низький морально-психологічний стан. Зазнаючи втрат, підрозділи противника втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон Захисникам України і цивільному населенню.
 
The twelfth day of the heroic resistance of the Ukrainian people to the russian military invasion continues.
The enemy continues the offensive operation against Ukraine, concentrating its main efforts on the encirclement of Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mariupol, and Mykolayiv. He does not stop trying to reach the administrative borders of Luhansk and Donetsk regions.
 
In the Polissya direction, the Russian occupier is concentrating its main efforts on the encirclement of Kyiv. Concentration in the area of ​​settlement Hostomel up to 2 BTGr; in the area of ​​Bucha – up to 3 BTGr, reinforced by tank units; in the area of ​​Borodyanka – up to 2 BTGr; in the area of ​​Sitnyaki – up to 2 BTGr.
 
In the occupied territories, the enemy immediately tries to establish an administrative-police regime with the help of undisguised terror directed at the local population.
The occupiers are preparing to attack Vyshhorod.
 
Also, the enemy is preparing to resume the offensive in the following directions: on settlements Hostomel, Irpin, Stoyanka.
 
In the Siversky direction, the enemy focused its efforts on the following areas with the help of units from the two all-military armies and the tank division of the Central Military District. Brovary – up to 2 BTGr; in the areas of settlement n.p. Semenivka, Mena, Bobrovytsia – up to 3 BTGr; n.p. Boryspil – up to 4 BTGr.
 
The Russian invader is trying to provide a tactical advantage in Brovary and Boryspil districts. The occupiers are trying to gain control of Chernihiv and are concentrating units of the 41st General Army of the Central Military District near its southern outskirts.
 
They are trying to prepare for the attack on Sumy.
 
In the Slobozhansky direction, the enemy is trying to continue the offensive in the direction of the Dnipro with the help of units of the tank army, two general armies and the army corps.
 
The main efforts are focused on the directions of Kaniv, Dnipro and Severodonetsk. Carries out regrouping to continue the offensive in certain areas in order to take control of Kaniv Hydro Power Plant.
 
In the Donetsk direction, the enemy with forces of up to seven BTGs continues offensive operations in the directions of the cities of the Dnipro and Zaporizhya, in order to reach the administrative borders of the Donetsk region. Despite heavy losses, it is moving in the direction of Volnovakha.
 
The occupiers made repeated attempts to break through the defences in the area of ​​settlement Staromlynivka, as well as to capture settlement Zachativka, however, suffered significant losses and retreated to the area of ​​settlement Lubymivka.
 
At the same time, the enemy is trying to break through the city’s defences in the areas of the west neighbourhood Mariupol, Staryy Crimea. It is not successful.
 
In the Tavriya direction, the invader with forces of up to 17 BTGr holds the borders in the Kherson region. The main efforts are focused on the following areas: Mykolaiv – up to 2 BTGs, Voznesensk – up to 2 BTGs, Belhorod-Dniester – up to 1 BTGs, Zaporizhya – up to 4 BTGs; Mariupol – up to 3 BTGr.
 
The enemy is regrouping troops for further attack on the city of Zaporizhya. Urgently restores the runway at Melitopol airfield.
 
In the Bessarabian direction, the enemy is not taking active action, but the servicemen of the operational group of Russian troops in the security zone of the self-proclaimed Transnistrian region are on high alert.
 
Despite the large number of troops, the occupiers have a low moral and psychological condition. In the event of losses, enemy units lose their offensive potential and surrender en masse to the Defenders of Ukraine and the civilian population.
 
We protect our Ukrainian land! Ukraine is the shield of Europe and the whole civilized world! Glory to Ukraine!
 
Ми захищаємо Нашу Українську землю! Україна – щит Європи та всього цивілізованого Світу! Слава Україні!
Leave a reply