Основні вимоги щодо безпечного застосування десикантів на посівах сільськогосподарських культур

 • для десикації посівів використовують пестициди відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», а також в Додатку до Переліку;
 • обов’язкове дотримання вимог регламентів застосування пестицидів, Державних санітарних правил ДCанПіН 8.8.1.2.001-98, інших нормативно-правових актів в сфері захисту рослин;
 • до робіт з пестицидами, в т.ч. й із десикантами, допускаються лише особи, які мають допуск до роботи з пестицидами, забороняється допуск сторонніх осіб до місць застосування пестицидів;
 • завчасно, але не менше, ніж за дві доби до початку проведення хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені попереджувальні написи;
 • до початку роботи всі машини, механізми і апаратура повинні бути відремонтовані, перевірені на герметичність комунікацій і фільтруючих пристроїв шляхом заповнення водою та інертними речовинами, а також відрегульовані на необхідні норми витрати;
 • зона санітарного розриву від населених пунктів, тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при штанговому обприскуванні повинна бути не меншою 300 м (при використанні вентиляторного обприскувача – 500 м);
 • усі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10:00) і вечірні години при мінімальних висхідних повітряних потоках.
 • обприскування допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокрапельне) і 4 м/с (крупнокрапельне). Відповідальність за дотримання метеорологічних умов несе керівник робіт, який забезпечує використання об’єктивних методів вимірювання температури і швидкості руху повітря. Обов’язково необхідно враховувати напрям вітру щоб не допустити зносу шлейфу пестициду від обприскувача на прилеглі території;
 • рекомендується дотримуватись безпечної відстані від прилеглих посівів (насаджень) інших культур, що належать іншим суб’єктам господарювання (або приватних садиб, городів та ін.), тому що ураження їх десикантом призведе до виникнення конфліктних ситуацій, судових позовів та ін.

В разі використання авіації для проведення десикації додатково враховують вимоги Державних санітарних правил Авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, серед яких:

 • використовувати лише десиканти, що дозволені для авіаційного застосування (відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні);
 • встановлюються спеціальні попереджувальні знаки безпеки з вказівкою кінцевого строку очікування на відстані 300 м від оброблюваних ділянок, а також на дорогах, що проходять через ці ділянки та на дорогах, які ведуть до сільгоспаеродрому або вертодрому;
 • авіаційно-хімічні роботи в сільському господарстві по застосуванню пестицидів повинні виконуватись на робочій висоті до 3 м над об’єктом обробки і проводитись в ранкові і вечірні години дня, при відсутності повітряних потоків, швидкості вітру, що не перевищує 3 м/сек. (дрібнокрапельне обприскування) і 4 м/сек (крупнокрапельне обприскування) та температурі повітря, що не перевищує +22 град. С;
 • не допускається польоту літаків, що заправлені хімікатами, над населеними пунктами;
 • забороняється проводити авіаційні обробки пестицидами усіх груп токсичності, з метою боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, лісів та інших угідь, що розташовані ближче:

а)    5 км від місць постійного перебування медоносних пасік;

б)  2 км від рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел водопостачання, місць випасу свійських тварин, об’єктів природно-заповідного фонду (заповідників, національних парків, ботанічних та зоологічних заказників тощо);

в) 1 км від населених пунктів, тваринницьких і птахоферм, посівів сільськогосподарських культур, що використовуються у їжу без термічної обробки (цибуля на пір’я, селера, кріп, огірки, помідори, полуниці, малина та ін.), а також садів і виноградників та місць проведення сільськогосподарських робіт;

 • заборонено ближче 1 км від місця обробок здійснювати сільськогосподарські та інші роботи, випасати тварин.

Необхідно обов’язково дотримуватись й інших вимог нормативно-правових актів, що регулюють порядок застосування пестицидів, в т.ч. й за допомогою авіації.

В разі неможливості дотримання усіх санітарних вимог щодо застосування авіації під час проведення десикації посівів, що може завдати шкоди населенню, навколишнім посівам чи насадженням, водоймам тощо, рекомендуємо використовувати наземну техніку для обробки посівів.

Господарнику необхідно звернути особливу увагу на недопущення ураження бджіл під час проведення десикації. Належить не пізніше ніж за три доби до початку обробки попередити про обробку посівів десикантами пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 км від оброблених площ письмовим повідомленням через місцеві органи влади (сільські, селищні, міські Ради та ОТГ), місцеві ЗМІ, розмістити об’яви у громадських місцях, в яких необхідно повідомити точну дату обробки, територію і культури, що будуть оброблятися, назву препарату, форми і методи його застосування, ступінь і строки дії токсичності препарату і вказівку щодо строку ізолювання бджіл. 

В свою чергу пасіки повинні бути зареєстровані за місцем проживання фізичної особи у порядку, передбаченому законодавством. На період авіа застосування пестицидів пасіки вивозяться до іншого місця медозбору на відстань понад 5 км від місць проведення авіаційних обробок сільськогосподарських культур, на період до 5 діб. Після отримання повідомлення про майбутню хімічну обробку, бджоляр повинен до її початку вивезти пасіку в безпечне місце або забезпечити ізоляцію бджіл у вуликах на відповідний термін токсичної дії конкретного пестициду, а також повідомити суб’єкти господарювання в радіусі 10 км від нового місцезнаходження пасіки про її локацію. Розміщення пасік на земельних ділянках інших власників або користувачів здійснюється за їх згодою.

 

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні https://menr.gov.ua/content/derzhavniy-reestr-pesticidiv-i-agrohimikativ-dozvolenih-do-vikoristannya-v-ukraini-dopovnennya-z-01012017-zgidno-vimog-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-vid-21112007–1328.html

Державні санітарні правила ДCанПіН 8.8.1.2.001-98  https://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0001282-98#Text

Державні санітарні правила авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4155

Інструкція  щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0131-01#Text

 

Leave a reply