Про порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

Інформувала на щопонеділковій оперативній нараді у міського голови за участі заступників міського голови, секретаря міської ради, в.о. старост, начальників управлінь та відділів, працівників апарату міської ради, секретарів старостинських округів, головного лікаря комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги», керівників комунальних закладів  міської ради,  головний спеціаліст з організації виробництва продукції тваринництва та аквакультури відділу агропромислового розвитку Іллінецької райдержадміністрації Леся Сташевська.

Зокрема Леся Володимирівна розповіла,  що  7 лютого 2018 №107  Урядом  схвалено  Порядок  використання  коштів,  передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва  (постанова КМУ від 07 лютого 2018 №107). Даним  Документом  затверджено  напрями   підтримки   суб’єктів господарювання агропромислового комплексу — юридичних осіб,   фізичних осіб-підприємців,  а також  фізичних  осіб.

Зокрема для фізичних осіб передбачається  спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб. Дотація за молодняк надається на безповоротній основі за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка  ВРХ  до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання з наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі:

  1. за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову;
  2. за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову;
  3. за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців — 1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації  за молодняк не може перевищувати 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади (далі – органи місцевого самоврядування) копії таких документів:

1) паспортів великої рогатої худоби,  виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

2) паспорта громадянина України;

3) довідки або договору про відкриття рахунка в банку;

4) документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

Зазначені документи приймаються протягом бюджетного року до 1 травня,   до 1 вересня і до 1 грудня поточного року в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб – власників тварин, форму якого встановлює Мінагрополітики.

Для того щоб зробити запис  у журнал необхідно надіслати запит на адресу обласного відокремленого структурного підрозділу Державного підприємства «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин» (вул.Максимовича, 19, м.Вінниця).

При формуванні запиту обов’язково зазначити інформацію про населений пункт (пункти), район, область.

По власнику тварини зазначати:

  1. ПІБ фізичної особи-власника тварини;
  2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
  3. Адресу місцезнаходження господарства.

За запитом органу місцевого самоврядування адміністратор Єдиного державного реєстру тварин у триденний строк надає інформацію про кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка  станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб  власників тварин.  Лише відповідь на запит є підставою для внесення до журналу обліку фізичних осіб — власників тварин, де є підтвердження наявності у господарстві заявленого фізичною особою поголів’я молодняка.

Далі  органи місцевого самоврядування на підставі журналу обліку до 5 травня, до 5 вересня і до 5 грудня (станом на 1 грудня) складають відомість фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, за формою, встановленою Мінагрополітики, і подають її структурним підрозділам облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку. Структурні  підрозділи облдержадміністрацій, з питань АПК  узагальнюють  протягом п’яти робочих днів зазначені у цьому пункті відомості та подають Мінагрополітики зведену відомість про нарахування сум дотацій за молодняк за встановленою ним формою.

Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів узагальнює подані відповідно до цього пункту зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно нарахованим сумам дотації за молодняк у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань, інформує їх про прийняте рішення та спрямовує бюджетні кошти.

Лише  на підставі рішення Мінагрополітики про розподіл бюджетних коштів розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня здійснюють розподіл бюджетних коштів між фізичними особами, яким нарахована дотація за молодняк, пропорційно нарахованим сумам та подають його органам Казначейства разом зі платіжними дорученнями для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Також Леся Сташевська акцентувала увагу присутніх на тому, що у 2018 році продовжується дія  «Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки»,  зокрема триває приймання документів від фізичних осіб для надання   часткового відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння (та) холодильну установку для зберігання і охолодження молока  за закуплену фізичною особою в поточному році  за умови утримання у власному домогосподарстві 3 (три) і більше голів корів молочного напряму продуктивності, ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку, в розмірі 50 % вартості установки.

Фізична особа має право на отримання часткового відшкодування витрат  на установку один раз на 5 років.

Для отримання часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають в Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації  щомісяця до 1 числа наступні документи:

1)довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів, які утримуються в домогосподарстві;

2) копії паспортів великої рогатої худоби; ветеринарних карток до них  (за їх наявності);

3) копію технічної документації на установку (інструкція або паспорт);

4) оригінал платіжного документу (товарний чек або квитанція про оплату);

5) копію паспорта особи;

6) копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків

7) довідку про відкриття поточного рахунку в банку.

Документи розглядаються в порядку черговості їх подання.

Leave a reply