Про суть суспільно корисних робіт

Суспільно корисні роботи — це новий вид адміністративного стягнення, що полягає у виконанні правопорушником оплачуваних робіт. Такі роботи є одним з методів впливу на несумлінних батьків, які може бути призначено виключно у випадку прострочення боржником сплати аліментів на дитину. Тож зміни, що відбулись у законодавстві в частині посилення прав захисту дітей, мають на меті підвищення відповідальності платників аліментів і недопущення виникнення заборгованості.

Звертаємо Вашу увагу на те, що не треба плутати суспільно корисні та громадські роботи. На відміну від громадських робіт, суспільно корисні роботи мають на меті оплатний вид адміністративного стягнення. Адже відповідно до ст. 3251 Кодексу про адміністративні правопорушення України1 кошти, отримані боржником за виконання таких робіт, будуть спрямовуватись саме на погашення боргу за аліментами.

 Згідно ст. 311 «Суспільно корисні роботи»  КУпАП визначено:

Суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких та перелік об’єктів, на яких порушники повинні виконувати ці роботи, визначає орган місцевого самоврядування.

Як бачимо, орган місцевого самоврядування самостійно визначає вид робіт та перелік об’єктів в межах повноважень, наданих йому Законом України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

Термін «суспільно корисні роботи» вже говорить про те, що ці роботи є корисними для суспільства, вони несуть допомогу громаді, зокрема, у сфері благоустрою, прибирання населених пунктів, парків, скверів тощо. У свою чергу, вони не мають бути шкідливими для життя та здоров’я самого правопорушника.

Нагадаємо, що Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

На жаль, чинним законодавством не встановлені види робіт, які можна віднести до суспільно корисних, але визначено, що їх вид встановлює Орган місцевого самоврядування. Отже, вони можуть визначатись за аналогією із громадськими роботами, в інтересах територіальної громади.  Їх види визначаються виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, зокрема, за таким критерієм — вони мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону.

Іллінецький районний відділ

Leave a reply