Протокол конкурсного комітету для підготовки і проведення конкурсу з  перевезення  пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка»

Конкурсний  комітет для підготовки і проведення конкурсу з  перевезення  пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка»

22 жовтня 2019 року                                                                                                                            м. Іллінці

Відповідно до пункту 48 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами та доповненнями) під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється аудіозапис.

 Розпочато роботу конкурсного комітету о 11.00 год.

Присутні:

Члени конкурсного комітету: (присутні 7 чол.)

Голова комітету

Члени комітету

Секретар комітету

Секретар міської ради як представник Організатора

Запрошені:

директор КП «Добробут» Іллінецької міської ради, представник перевізника-претендента

відсутній з поважних причин

Місце проведення засідання: зал засідань Іллінецької міської ради за адресою: вул. Соборна,19, м. Іллінці,  2 поверх.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка»

СЛУХАЛИ:

Сігнаєвський О.В., голова конкурсного комітету для підготовки і проведення конкурсу з  перевезення  пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» повідомив, що відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями), проводиться конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка», про що було висвітлено в газеті „Партнер” від 19.09.2019 №19 (688). Відповідно до пункту 8 Порядку, переможця чи переможців конкурсу визначає виконавчий комітет Іллінецької міської ради (далі – Організатор) на підставі рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу. Затверджено склад конкурсного комітету рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 26.04.2019 №116 –«а» в складі 7 членів, на засіданні присутні 6 членів конкурсного комітету з секретарем, присутніх більше 50 % – можна починати конкурс.

На конкурс винесено 1 об’єкт: міський автобусний маршрут загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка».

Голова конкурсного комітету Сігнаєвський О.В. оголосив про початок проведення конкурсу. Запропонував розглянути питання про допуск перевізників – претендентів до участі в конкурсі. Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» подано конкурсні пропозиції одним перевізником-претендентом – комунальним підприємством «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області, код за ЄДРПОУ – 33522947, 22700, Вінницька обл., Іллінецький район, місто Іллінці, вул.Пестеля, 28 (далі – КП «Добробут»). До зали засідання запрошено директора КП «Добробут» Вишневського Ю.В.

Директор КП «Добробут» Вишневський Ю.В. доповів, що КП «Добробут» виконано умови конкурсу, подано у терміни, визначені в оголошенні необхідну документацію та сплачено плату за участь у конкурсі в розмірі 1700,00 грн. Підприємство має необхідні матеріальні та людські ресурси та потужності для забезпечення перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка».

Голова конкурсного комітету Сігнаєвський О.В. повідомив, що ним та  членами конкурсного комітету Герман Т.В. та Сліпчиком В.Б. здійснено перевірку перевізника-претендента КП «Добробут» на предмет відповідності умовам конкурсу та вимогам чинного законодавства. Запропонував Сліпчику Володимиру Борисовичу доповісти про результати проведеної перевірки перевізника-претендента від 18.09.2019 року.

Сліпчик В.Б., член конкурсного комітету, доповів, що під час перевірки конкурсних пропозицій, наданих КП «Добробут», встановлено наступне:

– надано чинні реєстраційні документи на всі транспортні засоби, що подані в конкурсних пропозиціях для обслуговування міського автобусного маршруту загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка», а саме:

  • транспортні засоби, що були надані в конкурсних пропозиціях, кількості 2 (двох) одиниць, знаходяться у справному стані та відповідають усім технічним вимогам. Тип зберігання транспортного засобу боксовий з повною матеріально-технічною базою, що дає змогу технічному персоналу забезпечити якісний ремонт та догляд транспортного засобу.

– проведено перевірку перевізника-претендента за фактичним місцезнаходженням матеріально-технічної бази КП «Добробут» за адресою: м. Іллінці, вул. Пестеля, 28.

– під час перевірки медичного кабінету недоліків у роботі перед рейсового медичного огляду водіїв та документації виявлено не було.

– кабінет механіка функціонує, при здійсненні передрейсового огляду транспортних засобів значних зауважень не виявлено.

– при  перевірці водіїв, які обслуговують дані транспортні засоби, було надано підтверджуючі документи про проходження чергового медичного огляду, полісів  страхування водіїв і транспортного засобу та водійські посвідчення з відповідними категоріями для водіння спеціалізованого транспортного засобу.

Сігнаєвський О.В. запропонував представникам громадськості покинути зал засідань конкурсного комітету та перейти до прийняття рішення Організатором щодо допуску або не допуску перевізника-претендента КП «Добробут» до участі в конкурсі.

Секретар міської ради Чигрин Н.А. як представник Організатора зазначила, що приймає рішення про допуск КП «Добробут» до участі в конкурсі.

Сігнаєвський О.В. зазначив, що, враховуючи те, що конкурсні пропозиції подав один перевізник-претендент, рішення про визначення переможця приймається голосуванням простою більшістю голосів.

Членами конкурсного комітету розпочато обговорення щодо визначення переможця конкурсу за об’єктом конкурсу на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка».

Кружільний О.О. запропонував визнати КП «Добробут» Іллінецької міської ради  переможцем та укласти з ним договір про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» строком на 5 років.

Розпочато голосування за визначення комунального підприємства  «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області переможцем конкурсу за об’єктом конкурсу «Міський автобусний маршрут загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» та укладення з ним договору про організацію перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування строком на 5 років.

Голосували:

 «за» – 7

«проти» – 0

«утрималися» – 0.

Рішення прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

  1. Конкурс за об’єктом конкурсу «Міський автобусний маршрут загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» визнати таким, що відбувся.
  1. За результатами голосування подати пропозицію Організатору перевезень визначити переможцем конкурсу за об’єктом конкурсу «Міський автобусний маршрут загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» Комунальне підприємство «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області.
  1. Відповідно до пункту 49 Порядку, рішення про результати конкурсу оформити протоколом, який підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подати Організатору перевезень протягом п’яти робочих днів.
  1. Організатору перевезень рекомендувати:

4.1. Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету відповідно до пункту 51 Порядку, опублікувати шляхом розміщення їх на офіційному сайті Іллінецької міської ради.

4.2. Відповідно до пункту 53 Порядку, не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на сайті Іллінецької міської ради укласти з переможцем конкурсу договір про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Борисівка-Морозівка-РЕС-Голики-Борисівка» строком на 5 років.

Підписи голови та членів комітету

 

 

Leave a reply