Районний відділ з питань пробації запрошуємо волонтерів до співпраці

17 січня 2017 року  був  підписаний наказ Міністерства юстиції України № 98/5 «Про затвердження Положення про організацію діяльності волонтерів пробації». Дане Положення регулює порядок здійснення діяльності волонтерами пробації та розроблено відповідно до Закону України  «Про волонтерську діяльність»  з урахуванням особливостей, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України  «Про пробацію» та нормативно-правовими актами, що регулюють організацію пробації.

Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією, здійснюється волонтерами пробації за такими напрямами:

  1. сприяння уповноваженим органам з питань пробації у здійсненні наглядових заходів за місцем роботи та навчання суб’єктів пробації;
  2. участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації;
  3. участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації;
  4. участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації;
  5. надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації;
  6. сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залученні їх до навчання, виховних заходів та соціально корисної діяльності;
  7. сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням;
  8. участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

Діяльність волонтерів пробації, пов’язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб’єктами пробації обов’язків, визначених законом та покладених на них рішенням суду, передбачає участь у:

– перевірці суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання;

– перевірці виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням;

– перевірці достовірності поважних причин, що обумовили неявку суб’єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк;

– заходах, пов’язаних з початковим розшуком суб’єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.

Волонтером пробації може стати фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі.

Для молодих та ініціативних людей участь у волонтерській діяльності має свої переваги, а саме:

– допрофесійна підготовка та професійне самовизначення;

– оволодіння знаннями та практичними навичками соціальної роботи з дітьми та молоддю;

– нові друзі, змістовна зайнятість, можливість допомогти іншим;

– розвиток лідерських якостей, творчих здібностей, самовираження та становлення молодої людини як особистості;

– можливість брати участь у проблемних питаннях, які стосуються молоді.

До волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, не залучаються особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.

Волонтерська діяльність в пробації – це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які це усвідомлюють та мають навички вирішення конфліктних та складних ситуацій.

З урахуванням вище викладеного, Іллінецький районний відділ з питань пробації запрошує всіх бажаючих для співпраці в якості волонтерів. Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися за такими контактами: 22700, м. Іллінці, вул. Максима Кривоноса, 10,  тел. (04345) – 2-23-65.

 

Leave a reply