Управління освіти Іллінецької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Іллінецької міської ради

Управління освіти Іллінецької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Іллінецької міської ради

Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, володіння державною мовою, повна вища педагогічна освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше п’яти років, досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: керівником КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Іллінецької міської ради» не може бути призначена особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому порядку, або на яку протягом останнього року накладалось адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення; є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі подають такі документи:

  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія документа про вищу педагогічну освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;
  • довідка про відсутність судимості (оригінал);
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • інші документи на розгляд заявника.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 – складання кваліфікаційного іспиту:

 – публічної та відкритої презентації державною мовою стратегії розвитку КЗ «ЦПРПП» Іллінецької міської ради, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Зазначені документи надсилаються на поштову адресу Управління освіти Іллінецької міської ради у встановлений законом термін. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їхню думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу за адресою:

22700, м. Іллінці, вул. Соборна, 25, e-mail: upr_osv_imr@ukr.net, телефон 0968581214

Leave a reply