Виконавчий комітет Іллінецької міської ради оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування «Іллінці - Пархомівка» та «Іллінці - Сорока - Жадани»

Виконавчий комітет Іллінецької міської ради оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування «Іллінці - Пархомівка» та «Іллінці - Сорока - Жадани»

Конкурс (засідання конкурсного комітету) відбудеться 12 травня 2020 року о 10.00 год. в приміщенні Іллінецької міської ради.

Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування «Іллінці – Пархомівка» та «Іллінці – Сорока – Жадани» перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних одиниць. Структура автопарку має відповідати таким  критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на  міських автобусних маршрутах загального користування транспортний засіб визначається згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285;

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом  для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Розмір плати за участь у конкурсі становить 1700,00 грн.

Документи для участі в конкурсі подаються до Іллінецької міської ради за адресою: 22700, м. Іллінці, вул. Соборна, 19, з 8.00 до 17:00 год. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі 12:00 год. 11.05.2020 року.       

Бланки документів для участі в конкурсі можна отримати з 09.05.2020 року по 11.05.2020 року в Іллінецькій міській раді.

Умови проведення конкурсу  з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Пархомівка» та приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Сорока – Жадани»

1.Ці Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Пархомівка» та приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Сорока – Жадани» (далі – Умови), розроблено відповідно до Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, зі змінами та доповненнями, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок), Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, зі змінами та доповненнями, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об`єкті конкурсу.

Визначення автомобільного перевізника на приміських автобусних маршрутах загального користування «Іллінці – Пархомівка» та «Іллінці – Сорока – Жадани»   здійснюється виключно на конкурсних засадах.

2. Організатором проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування «Іллінці – Пархомівка» та «Іллінці – Сорока – Жадани» є виконавчий комітет Іллінецької міської ради (далі – Організатор).

3.Конкурси з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування «Іллінці – Пархомівка» та «Іллінці – Сорока – Жадани» проводяться відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу, інших нормативних актів у сфері транспортного обслуговування.

Об’єктом конкурсу є приміський автобусний маршрут загального користування «Іллінці – Пархомівка» та приміський автобусний маршрут загального користування «Іллінці – Сорока – Жадани».

Об’єкт конкурсу визначається Організатором відповідно до встановленого порядку як самостійно, так і за зверненням підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також фізичних осіб – підприємців і громадян.

На конкурс виноситься приміський автобусний маршрут загального користування «Іллінці – Пархомівка» та приміський автобусний маршрут загального користування «Іллінці – Сорока – Жадани» в режимі маршрутного таксі.

Переможця чи переможців конкурсу визначає Організатор  на підставі рішення конкурсного комітету окремо щодо кожного об’єкта конкурсу.

У разі коли щодо одного чи кількох об’єктів конкурсу встановлено, що рішення конкурсного комітету прийнято з порушенням законодавства, організатор перевезень приймає рішення про скасування такого рішення конкурсного комітету щодо цих об’єктів та виносить його для повторного розгляду на наступному засіданні конкурсного комітету.

4.Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

5.Ці Умови є обов’язковими для членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Пархомівка» та приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Сорока – Жадани»  та перевізників-претендентів.

6. Обґрунтована структура автопарку з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Пархомівка» та приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Сорока – Жадани» має відповідати таким  критеріям:1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на  міських автобусних маршрутах загального користування транспортний засіб визначається згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 12.04.2007 № 285, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766, зі змінами та доповненнями.

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом  для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

7. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

8. Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Пархомівка» та приміському автобусному маршруті загального користування «Іллінці – Сорока – Жадани» перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та достатню кількість резервних одиниць.

Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути аналогічними  за показниками  категорії, класу, комфортності основним автотранспортним засобам, які пропонуються  для обслуговування маршруту.

З метою дотримання передбаченої Порядком вимоги щодо забезпечення роботи на об’єкті Конкурсу, що включає приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, претендентам, які прийматимуть участь у конкурсі на виконання рейсів приміського маршруту, подаються в якості конкурсної пропозиції щонайменше один транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

9. Організатор перевезень приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі перевізника-претендента, який:

1) подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2) визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації;

3) не відповідає вимогам статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”;

4) не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень;

5) має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

6) подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”;

7) подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами конкурсу.

10. Якщо перевізником-претендентом на один чи кілька об’єктів конкурсу є тільки один автомобільний перевізник, він визнається переможцем у разі його відповідності вимогам статей 45 і 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”.

11. Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху організатор не менш як за дев’ять робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС.

Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник за власним бажанням має право в установленому Мінінфраструктури за погодженням з МВС порядку звернутися до уповноваженого підрозділу Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС.

Підготовлена інформація подається відповідно до вимог пункту 41  Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

12. Організатор публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу:

на міському маршруті – номер маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності виконання перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо);

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі в разі наявності;

10) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

13. Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає окремо щодо кожного об’єкта конкурсу документи, визначені статтею 46 Закону України “Про автомобільний транспорт”, за формою згідно з додатками 1 – 4 Порядку.

Перевірку поданих документів на відповідність обов’язковим і додатковим (за наявності) умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених Порядком, проводить Організатор.

Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, визначених пунктом 29  Порядку, перевіряється організатором не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

14. Перевізники-претенденти мають забезпечити диспетчерський контроль та управління перевезеннями.

15. При визначенні переможця конкурсу конкурсний комітет враховує наявність у перевізника-претендента заявлених транспортних засобів з відповідним класом комфортності .

16.Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про перевезення пасажирів на 5 років.

17.Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.

18. Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на об’єкт конкурсу заяву і такі документи:

–   копію  свідоцтва про реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців; 
–   копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів;

–   перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія»), VIN – коду транспортного засобу, державного номерного знаку, року випуску транспортного засобу; 

–  копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується для використання на автобусному маршруті; 

–  копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

–  копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови

 проведення санації);

–  анкету до заяви про участь у конкурсі;

–  копію штатного розпису.

19. Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.  

Документи  для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах) з позначками № 1 (з документами для участі у конкурсі) та № 2 (з документами, що містять інформацію на об’єкт конкурсу). 

Зазначені документи подаються до виконкому   Іллінецької  міської ради за адресою :  Іллінецька міська рада, 22700, м. Іллінці, вул. Соборна, 19.

Режим роботи: з понеділка по четвер – з 8-00 до 17-00, п’ятниця –  з 08-00 до 15-45. Перерва на обід – з 12-00 до 12-45.

Телефони для довідок з питань проведення конкурсу: 2-17-38, 067 369 23 86.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.

20. У  разі   участі   в   конкурсі   двох   або  більше перевізників -претендентів  конкурсний  комітет  визначає кращого з використанням  бальної      системи      оцінки     пропозицій перевізників-претендентів, яка  проводиться, згідно  з  додатком  5  Порядку.

Сумарна   кількість балів, одержаних  кожним перевізником -претендентом, є підставою для  визначення  переможця  конкурсу.

21.Під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах запрошуються перевізники-претенденти, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Перевізникам-претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

22.У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

23. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента на міських автобусних маршрутах конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

24. Якщо    в    конкурсі    взяв    участь    тільки    один  перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу.

У цьому разі конкурсний комітет шляхом голосування  може  приймати рішення  про  надання  права  перевізнику-претенденту  здійснювати перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу.

25. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів та оформлюється відповідними протоколом.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

26. Протокол конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу затверджується  рішенням Організатора   в 10- ти денний термін з  дня проведення    конкурсу.

 

Leave a reply